Komunikat

Komunikat

Gmina Miasta Głowna informuje, iż na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236 z późn. zm.) przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego.

Od dnia 15 maja 2023 roku do dnia 26 maja 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków na zakup preferencyjnego paliwa stałego w sprzedaży końcowej dla gospodarstw domowych. Zgodnie z art. 14a ust. 6 ww. ustawy, wnioski będą przez gminę rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Norblina 1, na parterze w punkcie obsługi interesanta, w godzinach pracy Urzędu.

Całkowita ilość dostępnego paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej na terenie Gminy Miasta Głowno wynosi 106,76 ton. Cena paliwa za tonę to 2000 złotych.