Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem Nr OIS.524.2.2023.AS o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w celu otrzymania dotacji z budżetu Miasta Głowna w 2023 r.