Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku

 • b

Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku

Zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku” realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Wniosek o dofinansowanie nr Edycja2/2021/7037/PolskiLad z dnia 25 lutego 2022 roku
Wartość zadania: 8.790.399,80 zł
Wartość dofinansowania: 5.940.000,00 zł (67,57% wartości zadania)
Wartość wkładu własnego: 2.850.399,80 zł (32,43% wartości zadania)
 
W ramach zadania przewidziano m.in. następujące zadania: PARTER: przebudowa widowni, budowa systemu klimatyzacji oraz modernizacja systemu wentylacji sali widowiskowej, wyodrębnienie na widowni miejsca dla sterowania oświetleniowca i akustyka, modernizacja podłogi sceny i widowni, przebudowa oświetlenia sceny i widowni, instalacja nagłośnienia sceny i widowni, zautomatyzowanie mechaniki sceny z układem sterowania, wymiana materiału kurtyny i kotar sceny, instalacja zwijanego ekranu kinowego, modernizacja podłóg pozostałych pomieszczeń parteru, malowanie sali widowiskowej i pozostałych pomieszczeń parteru, remont schodów wejściowych, tarasu, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa sanitariatów, przebudowa pomieszczeń biblioteki na salę do ćwiczeń tanecznych, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa oświetlenia pozostałych pomieszczeń parteru; PIĘTRO: przebudowa sali zajęć i jej powiększenie, przebudowa części pomieszczeń w celu dostosowania ich do pełnienia funkcji sali do prób muzycznych, likwidacja łazienki, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja podłóg wszystkich pomieszczeń piętra, malowanie wszystkich pomieszczeń piętra, przebudowa oświetlenia wszystkich pomieszczeń piętra; INSTALACJE: przebudowa i modernizacja instalacji: wod-kan, elektrycznej, c.w.u. i c.o.; ocieplenie i pokrycie dachu; INNE: urządzenie tarasu z przyległym terenem na cele ogródka gastronomicznego i placu zabaw, urządzenie parkingu, urządzenie zieleni wokół budynku wraz z miejscami do czynnej rekreacji oraz remont ogrodzenia. Ponadto wywóz i utylizacja gruzu.

 • 1 - mok przed
 • 2 - mok przed
 • 3 - mok przed
 • 9 - mok przed
 • 10 - mok przed
 • 8 - mok przed
 • 5 - mok przed
 • 6 - mok przed
 • 7 - mok przed
 • 4 - mok przed