Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno

  • a

Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno” realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Wniosek o dofinansowanie nr Edycja2/2021/7031/PolskiLad z dnia 25 lutego 2022 roku
Wartość zadania: 5.393.858,70 zł
Wartość dofinansowania: 4.702.500,00 zł (87,18% wartości zadania)
Wartość wkładu własnego: 691.358,70 zł (12,82% wartości zadania)
 
W ramach inwestycji zaplanowano łącznie budowę/przebudowę ok. 1849 mb dróg, ok. 839 mb kanalizacji deszczowej, ok. 62 mb kanalizacji sanitarnej. Nawierzchnie poszczególnych jezdni z kostki lub masy mineralno-bitumicznej. Wybudowane zostaną chodniki  oraz zjazdy indywidualne do posesji zgodnie z posiadanymi dokumentacjami technicznymi.

Inwestycja dotyczy następujących ulic:
- Granicznej (od Żwirki do Wiejskiej) – kanalizacja sanitarna, odwodnienie, nawierzchnia
- Traugutta – odwodnienie i nawierzchnia
- Zapolskiej – odwodnienie i nawierzchnia
- Prusa – odwodnienie i nawierzchnia
- Ordona – odwodnienie i nawierzchnia
- Woskowej – nawierzchnia
- Ptasiej - nawierzchnia

  • ul. Graniczna - przed
  • ul. Ordona - przed
  • ul. Prusa - przed
  • ul. Ptasia - przed
  • ul. Traugutta - przed
  • ul. Woskowa - przed
  • ul. Zapolskiej - przed