Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego.