Rusza nabór wniosków o doposażenie stanowiska pracy

Rusza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 8 marca 2023 r. będzie prowadził nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy w ramach powyższego instrumentu rynku pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Aktualny druk wniosku oraz Informacja dotycząca ww. formy wsparcia dostępne będą od dnia 3 marca 2023 r. na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.