Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie

Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie

Głowno z pewnością nie jest największym miastem w Polsce, ale ma za to największe serce – powiedział Sylwester Pajęcki, dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, który wraz Katarzyną Głowik-Jamróz i Jolantą Hejdy-Pawlak – dyrektorkami wrocławskich przedszkoli, wziął udział w uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji Aniołkowego Grania, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie.
Wszystkim zaangażowanym w projekt Aniołkowego Grania w naszym mieście dziękował Grzegorz Janeczek – Burmistrz Głowna. Jak przekonywali goście z Wrocławia, Głowno można postawić za wzór zaangażowania w tę akcję charytatywną wielu ludzi dobrej woli oraz wielu instytucji. Wszyscy oni otrzymali specjalne podziękowania.
Celem projektu Aniołkowego Grania jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a założeniem od samego początku była integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Działania te obejmują różnorodne inicjatywy: seminaria, szkolenia, konferencje, zajęcia edukacyjno- informacyjne, animacje lokalne, przedsięwzięcia edukacyjne i inne.
Jednym z elementów projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej. Forma koncertu jest tak opracowana, aby przez zabawę dzieci uwrażliwiały się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach opiekuńczych. Projekt zapoczątkowano we Wrocławiu, a od 2017 roku projekt realizowany jest także poza granicami Wrocławia, w innych miastach. W Głownie projekt od lat z sukcesami prowadzi Izabella Kotecka – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1.
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie
  • Podsumowanie akcji Aniołkowe Granie w Głownie