Informacja Burmistrza Głowna w sprawie unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2023 zadań publicznych.

Informacja Burmistrza Głowna w sprawie unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Głowna z dnia 02.02.2023 r. w sprawie unieważnienia w części ogłoszonego  otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2023 zadań publicznych.