Głowieńska młodzież ma swoją reprezentację

Głowieńska młodzież ma swoją reprezentację

Nikola Kowalska z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 została wybrana na przewodniczącą, a Ernest Bury z Zespołu Szkół Nr 1 im. Romualda Adama Cebertowicza na wiceprzewodniczącego nowej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie. Młodzi radni rozpoczęli wczoraj swoją dwuletnią kadencję.

Uczniowie z głowieńskich szkół podstawowych i średnich wybrali swoją reprezentację radnych, którzy wczoraj po raz pierwszy spotkali się na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie. Przy wsparciu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie Grzegorza Szkupa młodzi radni rozpoczęli swoją przygodę z samorządnością. Pierwszą sesję, jako najstarszy z nich, rozpoczął Ernest Bury. Sprawnie przeprowadził uroczyste ślubowanie, po czym powołał Komisję Skrutacyjną (w jej skład weszli: Julia Gajewicz, Marcel Krawczyk i Aleksander Kuciński), której obowiązkiem było przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego lub przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.

Spośród kilku kandydatów w tajnym głosowaniu już w pierwszej turze na przewodniczącą wybrano Nikolę Kowalską z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Głownie. W kolejnym głosowaniu na wiceprzewodniczącego został wybrany Ernest Bury z Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie. Młodym radnym gratulował Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek, który w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest perspektywa młodzieży oraz ich nowe spojrzenie na funkcjonowanie naszego miasta. Życzył im także, by nabrali umiejętności i pewności siebie, by mogli w przyszłości startować już do „dorosłej” Rady Miejskiej. 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie:

 1. Martyna Błażejewski
 2. Ernest Bury – wiceprzewodniczący
 3. Julia Gajewicz
 4. Lena Goszczyńska
 5. Dominik Jabłoński
 6. Flawiusz Jędrzejczyk
 7. Aleksander Kołaczkowski
 8. Nikola Kowalska – przewodnicząca
 9. Marcel Krawczyk
 10. Aleksander Kuciński
 11. Magdalena Marciniak
 12. Norbert Przybylak
 13. Antoni Rosiak
 14. Jakub Skrzypczyński
 15. Milena Wróbel
 16. Rafał Zalewski

 

 

 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie