Zawiadomienie Burmistrza Głowna

Zawiadomienie Burmistrza Głowna

Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2625 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni tj. od dnia 10 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Głownie w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno na rok 2023.