Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno

Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno

Informujemy, że Gmina Miasta Głowno w dniu 04.11.2022 r. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie nr 749/0Z/D/2022 w formie dotacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno w 2022 roku".

Koszt całkowity zadania: 10 332,17 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 8 426,00 zł

  • Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno