Informacja na temat stanu realizacji inwestycji miejskich

Informacja na temat stanu realizacji inwestycji miejskich

Aktualny stan realizacji inwestycji (na dzień 24 listopada 2022 r.):

 1. „Budowa miejsca do rekreacji w dzielnicy Zakopane” – przy skrzyżowaniu ulic Zagajnikowej i Zachodniej zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci wraz z piaskownicą. Obecnie urządzenia są produkowane i zostaną zamontowane do połowy grudnia br.
  Wartość projektu: 152 150,37 zł.

 1. „Wykonanie oświetlenia boiska bocznego w Głownie przy ul. Kopernika 37” – w ramach zadania zostaną zamontowane słupy oświetleniowe wysokości 12,0 m (w ilości 6 sztuk) wraz z oprawami ledowymi (22 szt.). Ułożono linię kablową i obecnie trwa montaż słupów oświetleniowych. Prace montażowe zakończą się do 03.12.2022 r.
  Wartość projektu: 195 388,00 zł.

 1. „Budowa oświetlenia ulicy Kamińskiego” – w ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetleniowe z oprawami ledowymi. W dniu 23.11.2022 r. przeprowadzono odbiór techniczny oświetlenia.
  Wartość projektu: 47 355,00 zł.

 1. „Budowa oświetlenia przy nowo wybudowanej ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Plażowej do drogi krajowej Nr 14” – w ramach zadania zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi (9 szt.). W dniu 23.11.2022 r. przeprowadzono odbiór techniczny oświetlenia.
  Wartość projektu: 81 584,00 zł.

 2. „Oświetlenie plaży, altany taneczno-koncertowej oraz mola (punktami ledowymi)” – w ramach zadania wykonano wszystkie roboty ziemne, w tym przygotowanie kanalizacji teletechnicznej dla nowego monitoringu plaży w przyszłości, zakończono oświetlenie altany, następnie zamontowane zostaną słupy parkowe przy jeziorze (14 szt.) oraz słupy oświetleniowe wysokie (2 szt.). Pod koniec grudnia zaplanowano montaż opraw oświetleniowych oraz oświetlenia mola spacerowego.
  Wartość projektu: 247 335,00 zł.

 1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Plażowej do drogi krajowej nr 14” – prace polegające na budowie ścieżki o szerokości 2,5 m dobiegają końca. Do montażu pozostały słupki parkingowe zabezpieczające przez wjazdem samochodów na ścieżkę.
  Wartość projektu: 182 655,00 zł.

 2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Central Wake Park do Parku Armii Krajowej” – wykonano koryto i obecnie trwa ustawianie obrzeży betonowych. Do połowy grudnia br. zostanie położona nawierzchnia z kostki betonowej, zostaną zamontowane ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
  Wartość projektu: 427 264,64 zł.
 1. „Budowa przystani cumowniczej” – w ramach zadania zostanie wykonana naprawa części nabrzeża przy przystani, zdemontowany zostanie stary i zbudowany w tym samym miejscu nowy pomost cumowniczy (na pływakach) w kształcie litery L o łącznej długości 67,5 m i szerokości 2,4 m. Pomost zostanie doświetlony lampkami solarnymi LED mocowanymi do desek pomostu. Prace rozpoczną się 29.11.2022 r. od naprawy nabrzeża. Obecnie trwa produkcja elementów gotowych pomostu a prace związane z jego budową rozpoczną się w drugim tygodniu grudnia.
  Wartość projektu: 457 314,62 zł.