Informacja o przebiegu aktualnych postępowań przetargowych

Informacja o przebiegu aktualnych postępowań przetargowych

Informacja o przebiegu aktualnych postępowań przetargowych w zakresie przebudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie, rozbudowy sieci drogowej oraz kompleksowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury.

Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie (ul. Dworska, siedziba MZK)

 • W budżecie miejskim zarezerwowano: 2 283 249,00 zł

       - dofinansowanie unijne: 1 567 655,00 zł

       - środki własne: 715 594,00 zł

 • Pierwszy przetarg – wpłynęły dwie oferty:

 • 4 366 500, 00 zł
 • 4 400 204, 46 zł

      Postępowanie zostało unieważnione i ogłoszono kolejne.

 • Drugi przetarg – wpłynęła jedna oferta:

 • 4 489 500,00 zł

Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z prośbą o rozważenie zwiększenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Czekamy na odpowiedź.

 

Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno

Ulice:

Graniczna (od Żwirki do Wiejskiej) – droga, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna

Traugutta – droga i kanalizacja deszczowa

Zapolskiej – droga i kanalizacja deszczowa

Prusa – droga i kanalizacja deszczowa

Ordona – droga i kanalizacja deszczowa

Woskowa – droga

Ptasia – droga

 • W budżecie miejskim zarezerwowano: 4 950 000,00 zł

       - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 702 500,00 zł

       - środki własne: 247 500,00 zł

 • Pierwszy przetarg – wpłynęły dwie oferty:

 • 8 158 590,00 zł
 • 8 420 092,33 zł

Postępowanie zostało unieważnione i planowane jest ogłoszenie kolejnego.

 

Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku

 • W budżecie miejskim zarezerwowano: 6 600 000,00 zł

       - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 940 000,00 zł

       - środki własne: 660 000,00 zł

 • Pierwszy przetarg: nie wpłynęła żadna oferta.

 • Drugi przetarg: wpłynęły cztery oferty:

 • 7 032 511,78 zł
 • 9 058 248,41 zł
 • 9 446 400,00 zł
 • 10 700 000,00 zł

Miasto zapewniło środki finansowe na podpisanie umowy z najtańszym wykonawcą. Niestety odstąpił on od jej podpisania. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu w grudniu 2022 r.