Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

W związku wpłynięciem do budżetu Gminy Miasta Głowno kolejnej transzy środków (1 436 670,00 zł) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Burmistrz zwrócił się w trybie pilnym o zwołanie na dzisiaj (17.11.2022 r.) Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie. Radni podjęli na niej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 r. umożliwiającą kontynuację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, obejmujących: pelet drzewny, olej, drewno kawałkowe oraz gaz.
 
Jednocześnie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie wypłaca mieszkańcom wyłącznie te środki, które otrzymuje z budżetu państwa. Nie istnieje możliwość wypłacania dodatków węglowych, w sytuacji gdy budżet państwa nie przekazuje środków na ten cel.
 
Aktualnie nie wpłynęło na konto MOPS 6 806 062,00 zł, konieczne do kontynuacji wypłat dodatku węglowego. W związku z powyższym zostało dzisiaj przesłane pismo do Wojewody Łódzkiego z prośbą o niezwłoczne przekazanie brakującej kwoty, zgodnej z zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem. W dniu przekazania tych środków przez Wojewodę Łódzkiego, niezwłocznie rozpocznie się procedura wypłacania ich mieszkańcom Głowna.