Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1

  • FE_POWER_wersja_kolor

Gmina Miasta Głowno realizuje umowę nr DSG/1232 z dnia 15 listopada 2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu pn. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1” przewidziano następujące zadania:

- zakup i montaż poręczy na schodach przed wejściem do budynku,

- zakup i montaż pól ostrzegawczych,

- zakup i montaż kontrastowych nakładek antypoślizgowych,

- zakup urządzenia umożliwiającego przywołanie pracownika,

- zakup tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a,

- zakup i montaż wykładziny PCV,

- zakup nakładek na poręcze z opisami w alfabecie Braille’a,

- zakup tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a,

- zakup znacznika elektronicznego,

- wykonanie zabudowy meblowej punktu recepcyjnego,

- zakup przenośnej pętli indukcyjnej,

- zakup i montaż wewnętrznych tablic tyflograficznych,

- zakup krzeseł ewakuacyjnych,

- usługi doradcze w zakresie dostępności.

Wysokość przyznanego grantu wynosi 88.724,30 zł z czego kwota 74.776,84 zł pochodzi ze środków europejskich, a kwota 13.947,46 zł pochodzi z dotacji celowej.