Rusza nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla

Rusza nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla

W związku z wcześniejszymi informacjami, że Gmina Miasta Głowno przystąpiła do rządowego programu sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych informujemy, iż prowadzimy już nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z organizacją całego procesu dostaw prosimy o składanie wniosków do dnia 4 lutego 2023 r.

Warunki złożenia wniosku

  1. Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

  2. Gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Miasta Głowno.

  3. Osoba składająca wniosek była lub jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego.

  4. Wniosek dotyczy zakupu preferencyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.

  5. Osoba składająca wniosek nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł/tonę i ilości co najmniej 1,5 tony.

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKU

Aby zapewnić jak najszybszy oraz sprawny sposób realizacji złożonych wniosków informujemy, że wnioski należy składać w następujący sposób:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Norblina 1, w godz. 8:00 – 16:00
  • przesłać za pośrednictwem skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Głownie - w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;

UWAGA: Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego lub do podpisania wniosku własnoręcznie w Urzędzie Miejskim w Głownie. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

Przypominamy, że miasto Głowno jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczonego węgla.