Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Kulminacyjnym punktem tegorocznych miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Głownie było uroczyste podniesienie Flagi Państwowej na nowy maszt flagowy, wybudowany nad zalewem Mrożyczka w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Dokonali tego uczniowie głowieńskich szkół podstawowych w asyście pocztów sztandarowych, władz samorządowych oraz zgromadzonych mieszkańców Głowna.

Uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie rozpoczęły się miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się na Placu Wolności, gdzie reprezentanci wielu instytucji i środowisk złożyli wieńce pod obeliskiem upamiętniającym 10. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przed głównymi uroczystościami zostały złożone wiązanki kwiatów na mogiłach upamiętniających żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej uformował się pochód, który przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Głowno przeszedł na Plac Wolności. Po drodze burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek i przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorz Szkup złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bojowników w Parku Armii Krajowej. Główna część uroczystości rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po wykonaniu którego burmistrz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Główną częścią obchodów było złożenie kwiatów pod obeliskiem, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Oprócz reprezentantów samorządu miejskiego w osobach burmistrza Grzegorza Janeczka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie Grzegorza Szkupa i zastępcy burmistrza Magdaleny Błaszczyk, kwiaty złożyli: poseł Marek Matuszewski, reprezentacja Sejmiku Województwa Łódzkiego w osobach radnej sejmiku Edyty Strumian, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zgierzu – członek zarządu powiatu Wojciech Brzeski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego Ireneusz Skurzyński oraz radna Powiatu Zgierskiego Zofia Ogórek, delegacja Gminy Głowno w osobach zastępcy wójta Macieja Olejniczaka, sekretarza gminy Jolanty Szkup i przewodniczącego Rady Gminy Głowno Jarosława Chałubca oraz wiele innych delegacji reprezentujących stowarzyszenia, jednostki organizacyjne i spółki miejskie, organizacje społeczne, partie polityczne i służby mundurowe. Na zakończenie pierwszej części uroczystości wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, która gościnnie zaprosiła do wspólnego występu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Chór Nauczycieli Seniorów, działający przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za przygotowanie programu artystycznego odpowiadali Ewa Kowalska oraz Arkadiusz Mirowski.

Druga część obchodów odbyła się nad zalewem Mrożyczka, gdzie powstał maszt flagowym w ramach projektu „Pod biało-czerwoną. Po krótkim wystąpieniu Burmistrza Głowna nastąpiło tam uroczyste podniesienie Flagi Państwowej na maszt, którego w obecności pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości oraz mieszkańców miasta dokonali uczniowie głowieńskich szkół podstawowych. Asystę Flagi Państwowej stanowili: Magda Wojtczak, Jakub Chlebny oraz Damian Janicki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie, Kacper Cybulski i Igor Zajączkowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie, Aleksander Kuciński i Marcel Krawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie.

 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości 2022