Informacja w sprawie projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno”

Informacja w sprawie projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno”

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 841/22 z dnia 6 września 2022 r. wyłonił projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Miasta Głowno”. W dniu 27.10.2022 r. została podpisana stosowna umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0047/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W najbliższych dniach i tygodniach pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Głownie będą kontaktowali się ze wszystkimi uczestnikami, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w celu omówienia dalszych czynności i etapów realizacji inwestycji.