Aktualne informacje w zakresie dystrybucji węgla w Głownie

Aktualne informacje w zakresie dystrybucji węgla w Głownie

Miasto Głowno czyni wszelkie starania, by dystrybucję węgla rozpocząć jak najszybciej. Zbierane są informacje dotyczące zapotrzebowania na węgiel, wyjaśniane wątpliwości natury formalno-prawnej oraz kwestie związane z obsługą finansową. Niezbędne dokumenty są przygotowywane tak, by możliwie jak najbardziej ułatwić procedurę składania wniosków i zakupu węgla przez mieszkańców. Pojawiają się jednak praktyczne obawy o wydajność systemu, gdyż w bardzo krótkim czasie dystrybucja obejmie gminy w całym kraju.
 
W dniu 4 listopada 2022 r. Miasto Głowno zgłosiło swój udział w dystrybucji węgla, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganą prawem informację.
 
Po przeprowadzonych rozmowach posiadamy deklaracje ze strony właścicieli składów węglowych o podjęciu współpracy z Miastem Głownem w zakresie sprzedaży węgla mieszkańcom.
W wyniku decyzji rządowych dostawcą węgla dla Miasta Głowna będzie Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach. Dotychczas jednak nie otrzymaliśmy wymaganej ustawą umowy oraz nie wskazano nam miejsca, w którym Miasto będzie mogło kupić i odebrać węgiel. To zaś uniemożliwia nam określenie kosztów transportu opału, a przez to zawarcie stosownych umów ze składami węgla.
 
Podczas telekonferencji w dniu 7 listopada 2022 r. przedstawiciele władz państwowych określili dostępność następujących frakcji: węgiel gruby, groszek/ekogroszek (frakcja ma być zmieszana) oraz miał.
Według zapewnień strony rządowej, węgiel ma spełniać normy jakościowe. Pragniemy podkreślić, że Miasto Głowno będzie dystrybuowało węgiel taki, jaki otrzyma ze składów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach i nie ma żadnego wpływu na jego jakość.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Aktywów Państwowych obywatel będzie mógł zamówić 1,5 tony opału do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Nie przysługuje zakup preferencyjny wnioskodawcy, ani żadnemu członkowi jego gospodarstwa domowego jeśli nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000, 00 zł brutto w ilości co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu. Koszt dostawy węgla z miejsca składowania do posesji – według ustawy – pokrywa kupujący.
 
Pragniemy zapewnić, że po zawarciu stosownych umów z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach niezwłocznie przekażemy niezbędne informacje i zostanie uruchomiona dystrybucja opału na terenie naszego miasta. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że system ten obarczony jest ryzykiem i licznymi niedogodnościami. Zarówno mieszkańcy jak i samorząd po raz pierwszy bowiem stają przed tego typu kryzysowym wyzwaniem.
 
Zachęcamy do zapoznania się oraz śledzenia informacji (Q&A) na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych https://www.gov.pl/.../akt.../ustawa-weglowa-wchodzi-w-zycie