Zarządzenie Starosty Zgierskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL)

Zarządzenie Starosty Zgierskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL)

Zarządzenie nr 120.21.2022 Starosty Zgierskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu zgierskiego.

  • Zarządzenie Starosty Zgierskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL)