69. sesja Rady Miejskiej w Głownie

69. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kilka uchwał przyjęli radni Rady Miejskiej w Głownie podczas 69. sesji, która odbyła się w środę (26 października 2022 r.). Uchwalono m.in. Program współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, uaktualniono statuty Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, a także dokonano zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2022 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podczas sesji radni pytali Burmistrza o preferencyjną sprzedaż węgla, którą – według planów rządu – miałyby zająć się samorządy. Na wstępie Burmistrz poprosił wszystkich radnych, by jeśli wypowiadają się publicznie w tej sprawie czynili to rzetelnie, gdyż informacje oparte o podawane przez niektóre media są nieścisłe, czy wręcz wprowadzają w błąd. Burmistrz przypomniał, że kwestia preferencyjnej sprzedaży węgla przez samorządy wciąż jest nieuregulowana prawnie. Dotychczas odpowiednia ustawa nie została przyjęta przez Sejm i nie uzyskała w związku z tym podpisu Prezydenta RP. Dopiero, gdy uchwalone prawo wejdzie w życie, Miasto Głowno na jego podstawie będzie mogło włączyć się w dystrybucję węgla, chociaż wydaje się, że przyjmowane rozwiązania prawne sprzyjają tworzeniu się coraz większego chaosu gospodarczego, gdyż istnieje cała profesjonalna branża, która posiada odpowiednie doświadczenie, możliwości, aby taką sprzedaż z powodzeniem prowadzić (jak to miało miejsce dotychczas). Jesteśmy w kontakcie z prowadzącymi u nas składy węglowe, wyrażają oni zainteresowanie współpracą, ale musimy znać ostateczne szczegóły prawne i finansowe, by móc zawierać stosowne umowy. Tworzenie nowego systemu sprzedaży węgla w oparciu o samorządy u progu zimy jest co najmniej dziwne i przede wszystkim opóźnione o kilka miesięcy. Szczegóły rozwiązań są dopiero opracowywane. Nie wiemy co w sytuacji, gdy zakupiony węgiel nie będzie spełniał oczekiwań kupującego, czy będzie mógł go zwrócić, co wtedy z kosztami, kto poniesie odpowiedzialność itp. Jako samorząd będziemy musieli sprzedawać węgiel, który kupimy od spółek państwowych nie mając wpływu na jego jakość. Co ciekawe, jest już projekt rozporządzenia rządowego w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych i według informacji ma zacząć obowiązywać od 27 października, czyli od jutra. Burmistrz zauważył, że wstępne wytyczne wskazują na ogromne zbiurokratyzowanie całego systemu dystrybucji węgla i konieczność wypełniania przez mieszkańców kolejnych dokumentów i oświadczeń, a po stronie urzędów funkcjonowania systemu ich przyjmowania, analizy i kontroli. W tym kontekście Burmistrz zwrócił uwagę na ogromne przeciążenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie, którzy – oprócz swoich zwykłych, wymagających obowiązków – muszą wykonać w krótkim czasie dodatkowe prace, nakładane na nich przez decyzje rządowe. Mimo ciężkiej pracy, weryfikacji kilku tysięcy wniosków w bardzo krótkim czasie, są oni nieustannie narażeni na niechęć, ataki werbalne i awantury ze strony niektórych mieszkańców. Na koniec Burmistrz zapewnił, że wszystkim nam zależy na szybkiej pomocy mieszkańcom w tym niewątpliwie trudnym okresie, ale należy wziąć pod uwagę zasygnalizowane tu czynniki, a przede wszystkim poczekać na uchwalenie przez Sejm odpowiednich przepisów. Nie można przecież odpowiedzialnie działać, jeśli nie ma przepisów, które na to pozwalają.