Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna

Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna

Coroczna uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Głowna dla wyróżniających się nauczycieli odbyła się w dworku hrabiny Komorowskiej. W tym roku nagrody otrzymało siedmioro nauczycieli, z czego czworo: pani Andżelika Pietrzak-Gibska, pani Dorota Janeczek, pan Marcin Moszczyński oraz pani Magdalena Majcher zostało zarekomendowanych burmistrzowi przez funkcjonującą w mieście komisję na podstawie kandydatur zgłaszanych przez rady pedagogiczne, a trzy nauczycielki: pani Aneta Kałużna, pani Aneta Kowalczyk oraz pani Anna Zielińska zostały wyróżnione z inicjatywy Burmistrza Głowna (przesłanką były tu szczególne osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych).
 
Po wystąpieniu Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka, w którym dziękował nauczycielom, dyrekcjom szkół, pracownikom pedagogicznym, rodzicom i uczniom za nieoceniony wkład w rozwój głowieńskiej oświaty, nastąpiła uroczystość wręczania nagród oraz kwiatów wyróżnionym nauczycielom. W wydarzeniu uczestniczyli też: przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorze Szkup, wiceprzewodnicząca rady Beata Wszołek-Lewandowska, Maria Furga - przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, a także Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Głownie Marzena Kowalska. Uroczystość uświetnił występ chóru „Słoneczny Krąg”.
 
Nagrodzeni nauczyciele:
 
Pani Andżelika Pietrzak-Gibska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie, opracowała i wdrożyła autorskie programy innowacji pedagogicznych, realizowała także ogólnopolskie programy „Bezpieczne przedszkole” oraz „Z darami natury świat nie jest ponury”. Pani Andżelika przygotowywała wychowanków do udziału w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu przedszkolnym, miejskim, gminnym oraz na szczeblu ogólnopolskim. Ponadto była koordynatorem wielu akcji o charakterze proekologicznym oraz charytatywnym.
 
Pan Marcin Moszczyński – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie. Z jego inicjatywy utworzono Akademię Skry Bełchatów, był także pomysłodawcą i współtwórcą boiska do sportów plażowych. Wraz z młodzieżą zorganizował m.in.: Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w Siatkówce Plażowej czy Półfinały Wojewódzkie w Siatkówce Plażowej. Przygotowuje uczniów do udziału w licznych zawodach i turniejach, co w efekcie skutkuje znakomitymi wynikami sportowymi jego podopiecznych.
 
Pani Dorota Janeczek - nauczycielka geografii, przyrody i techniki w Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie. W pracy posługuje się nowoczesnymi metodami, rozwijając zdolności i zainteresowania swoich uczniów. Od wielu lat prowadzi dla uczniów koło ekologiczne, koło geograficzne, zajęcia prowadzone w ramach programu „Moja Szkoła – Moją Szansą”, oraz Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Mobilizuje uczniów do udziału w akcjach promujących zachowania proekologiczne oraz akcje charytatywno-pomocowe. Jej uczniowie mieli wiele okazji do wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnorodnych zewnętrznych konkursach, m.in. w roku szkolnym 2021/2022 byli laureatami i finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
 
Pani Magdalena Majcher – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie, posiada także kwalifikacje zawodowe w zakresie m.in. języka polskiego, plastyki i terapii pedagogicznej. Prowadziła zajęcia z rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a także zajęcia z terapii pedagogicznej. W swej pracy stosuje metody aktywizujące oraz korzysta z nowoczesnych technologii. Aktywizuje uczniów do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz TPZ Arkadia oraz akcjach pomocowych, organizuje tematyczne warsztaty plastyczne. Przygotowuje także uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
 
Pani Aneta Kałużna, Pani Anna Zielińska oraz Pani Aneta Kowalczyk zostały uhonorowane nagrodami Burmistrza Głowna za przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. Uczniowie Anety Kałużnej (Anna Szyda, Maksymilian Kotecki, Mikołaj Kotecki) to laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii; uczniowie Anny Zielińskiej (Maksymilian Kotecki, Mikołaj Kotecki) to laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, natomiast uczeń Anety Kowalczyk (Kacper Kądzielawski) był laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
 
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
  • Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza Głowna
baner toplayer
plakat informujący o imprezie profilaktycznej Zdrowe Głowno