Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

W związku wpłynięciem wczoraj do Gminy Miasta Głowno kolejnej transzy środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Burmistrz zwrócił się wczoraj w trybie pilnym o zwołanie na dzisiaj (12.10.2022 r.) Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie. Radni podjęli na niej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 r. umożliwiającą kontynuację wypłat mieszkańcom dodatku węglowego, co z zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. jest zadaniem zleconym gminie. Przypominamy, że wypłaty dodatku węglowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.