Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głownie

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głownie

Dwie uchwały oraz specjalny apel do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu w sprawie wdrożenia mechanizmów osłonowych dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z drastycznym wzrostem cen energii podjęli radni podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie, która odbyła się w poniedziałek (10.10.2022 r.).
 
W pierwszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2022. Zmian dokonano w związku z koniecznością urealnienia budżetu i zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków. W związku ze wzrostem stopy referencyjnej zaplanowano wyższe dochody o kwotę 49.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zwiększono także wydatki o kwotę 48.684,97 zł z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W ramach wydatków majątkowych przeniesiono kwotę 3.500 zł na zadanie „Dostawa i montaż masztu flagowego w pobliżu zalewu Mrożyczka”.
Rada Miejska przyjęła następnie uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicach Łowickiej i Ostrołęckiej w Głownie. Dotyczy ona przebudowy budynku poprodukcyjnego na dwa budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.
Na zakończenie sesji radni jednogłośnie przyjęli apel do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu w sprawie wdrożenia mechanizmów osłonowych dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z drastycznym wzrostem cen energii. Wynika z niego, że „Rada Miejska w Głownie z niepokojem przyjęła informację o wysokości stawek na zakup energii elektrycznej proponowanej naszemu Miastu. Jedyna złożona w postępowaniu przetargowym oferta przekraczała o ponad 700% dotychczasowy koszt zakupu 1 kWh prądu”. Radni podkreślają ponadto, że „tak drastyczne stawki za prąd będą miały katastrofalne skutki dla świadczenia podstawowych usług miejskich tj.: oświetlania ulic, budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, żłobka oraz instytucji kultury”. Wspominają także o trudnej sytuacji „małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta”. Radni przypominają, że „dostawcami energii elektrycznej, ale także gazu i paliw płynnych, są w większości spółki Skarbu Państwa”, a zatem „niezrozumiałe są tak wysokie podwyżki cen zastosowane przez te podmioty”. Rada Miejska w Głownie w związku z powyższym „apeluje o pilne wdrożenie mechanizmów osłaniających polskie samorządy i mieszkańców naszego miasta przed tak wysokimi cenami energii elektrycznej”.