Ubytki dochodów Głowna z PIT

Ubytki dochodów Głowna z PIT

W nawiązaniu do dzisiejszej (07.10.2022 r.) manifestacji samorządów w Warszawie, dotyczącej ubożenia budżetów samorządowych oraz wysokich cen energii elektrycznej, warto wskazać jak te wskaźniki kształtują się dla naszego miasta. Eksperci Związku Miast Polskich podali dla Głowna następujące dane:

  • Łączny ubytek dochodów z PIT w latach 2019-2023: - 14 287 107,81 PLN

  • Suma otrzymanej z 8 mld i obiecanej z 13,7 mld PLN rekompensaty: 5 232 318,57 PLN

  • Skumulowany ubytek w PIT: - 9 054 789,24 PLN

Szczegóły znajdują się w poniższym liście dyrektora Biura Związku Miast Polskich do Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.miasta.pl/aktualnosci/ile-stracily-polskie-miasta.

  • pismo Związku Miast Polskich