Zaproszenie na spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasta Głowno na spotkanie z udziałem Burmistrza Głowna – Pana Grzegorza Janeczka, które odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej (pok. Nr 8) Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1.

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w ramach realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. Będzie to również okazja do oceny i ewaluacji aktualnie obowiązującego Programu.