Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie LGD "Polcentrum" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2023-2027.

  • Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych