Ankieta potrzeb i planów obywateli Ukrainy

Ankieta potrzeb i planów obywateli Ukrainy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadza anonimowe badanie ankietowe wśród obywateli Ukrainy. Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przybyli na teren RP po 24 lutego 2022 roku, ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. 

Ankieta w języku polskim i ukraińskim znajduje się w linkach poniżej: