Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje o naborach wniosków w ramach: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski można składać do 30 września 2022 r.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/ w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców; Dokumenty do pobrania. Przed wypełnieniem stosownego wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przedmiotowej formy wsparcia.