Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głownie modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.