Projekt Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt, skierowany do osób, które z przyczyn niedotyczących pracownika utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci:

  • wysokiej jakości usług szkoleniowych dostępnych na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej;
  • stypendium szkoleniowym;
  • wsparciem bezzwrotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanym w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł;
  • wsparciem finansowym pomostowym służącym pokryciu bieżących wydatków w wysokości 2 000,00 zł przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: https://larr.pl/dotacja-outplacement-lodzkie

Więcej informacji w Biurze Projektu pod numerem telefonu: 42 208 92 15 oraz pod adresem mailowym: dobrykurs@larr.pl.