Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głownie modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej realizowanej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

https://glowno.bip.net.pl/?a=4046