I tura SMOK-a 2022 za nami

I tura SMOK-a 2022 za nami

W pierwszym półroczu roku 2022 dzieci uczęszczające do miejskich szkół podstawowych mogły uczestniczyć w kolejnej edycji programu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki), finansowanego przez Polski Związek Koszykówki z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia w ramach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki są prowadzone dla młodych sportowców naszego miasta już od 2015 r. W wiosennej edycji zajęcia odbywały się w każdej z trzech szkół podstawowych w Głownie i cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci z klas I-III. W I turze programu udział wzięło 82 dzieci w 3 grupach mieszanych, a zajęcie prowadzili: p. Agata Lisiewska, p. Tomasz Będor i p. Sylwester Jasiński.

Dzięki staraniom Burmistrza Głowna – p. Grzegorza Janeczka, pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie i trenerów zaangażowanych w realizację programu dzieci mają możliwość aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu, przy jednoczesnym rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I-III do udziału w drugim półroczu 2022 roku.

  • I tura SMOK-a 2022
  • I tura SMOK-a 2022
  • I tura SMOK-a 2022
  • I tura SMOK-a 2022
  • I tura SMOK-a 2022
  • I tura SMOK-a 2022