Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańców

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie zwraca się do mieszkańców z apelem o rozważny i możliwie oszczędny pobór wody z sieci wodociągowej.

MZWiK prosi o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia kostki brukowej, samochodów oraz napełniania przydomowych basenów. Aktualnie nie występuje konieczność ograniczenia dostaw wody, jednak w niektórych miejscach z powodu nadmiernego jej poboru mogą występować lokalne zanieczyszczenia. W sytuacji braku zmiany pogody i występowania przez dłuższy okres czasu wysokich temperatur, może zostać wprowadzony zakaz wykorzystywania wody do celów innych niż socjalno-bytowe.