Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych od godz. 11:00 dnia 28.06.2022 do godz. 00:00 dnia 29.06.2022.
Obszar: Zlewnia Pilicy i zlewnia Bzury (łódzkie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Stopień zagrożenia: 1