10 642 500 zł dofinansowania dla Miasta Głowna na modernizację MOK oraz na budowę dróg

10 642 500 zł dofinansowania dla Miasta Głowna na modernizację MOK oraz na budowę dróg

Dzisiaj zostały ogłoszone wyniki o dofinansowaniu inwestycji w gminach naszego powiatu w ramach II edycji naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wnioski Miasta Głowna o dotacje dla miejskich inwestycji zostały rozpatrzone pozytywnie - obydwa złożone wnioski zostały dofinansowane w maksymalnej kwocie:

„Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku”.
Szacunkowa wartość inwestycji: 6.600.000,00 zł
Przewidywana wartość dofinansowania: 5.940.000,00 zł
W ramach zadania przewidziano kompleksową modernizację budynku MOK oraz urządzenie zieleni, placu zabaw, parkingu, remont ogrodzenia. Najważniejszą częścią projektu będzie gruntowna przebudowa sali widowiskowej MOK i dostosowanie jej do funkcji kinowej, teatralnej i szkoleniowej, a także przebudowa widowni, budowa systemu klimatyzacji i wentylacji, przebudowa oświetlenia, instalacja nagłośnienia i zautomatyzowanie mechaniki sceny.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31 października 2023 r.
 
„Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno”
Szacunkowa wartość inwestycji: 4.950.000,00 zł
Przewidywana wartość dofinansowania: 4.702.500,00 zł
W ramach zadania przewidziano do realizacji następujące ulice:
  • Graniczna (od Żwirki do Wiejskiej) – jezdnia z kostki wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz indywidualnymi zjazdami do posesji;
  • Traugutta – jezdnia asfaltowa wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i indywidualnymi zjazdami do posesji;
  • Zapolskiej – jezdnia asfaltowa wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i indywidualnymi zjazdami do posesji;
  • Ordona – jezdnia asfaltowa wraz z kanalizacją deszczową oraz indywidualnymi zjazdami do posesji;
  • Prusa – jezdnia asfaltowa z chodnikiem oraz indywidualnymi zjazdami do posesji;
  • Woskowa – jezdnia z kostki wraz z obustronnym poboczem;
  • Ptasia – jezdnia z kostki wraz z obustronnym poboczem.
Warto zauważyć, iż z przekazanych informacji wynika że Starostwo Powiatowe w Zgierzu otrzymało dofinansowanie na budowę ul. Torowej i Ziewanickiej w Głownie na odcinku ok. 0,39 km (droga powiatowa nr 5163 E) w ramach tego samego rządowego programu.
 
Przypominamy, że w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Miasto Głowno otrzymało dofinansowanie na dwa zadania:

1. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna”.

Wartość zadania: 2.908.677,57 zł
Wartość dofinansowania: 2.763.243,69 zł (95% wartości zadania)
Wartość wkładu własnego: 145.433,88 zł (5% wartości zadania)

2. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna”.

Wartość zadania: 5.533.770,00 zł
Wartość dofinansowania: 4.560.000,00 zł (82,40% wartości zadania)
Wartość wkładu własnego: 973.770,00 zł (17,60% wartości zadania)
 
Szczegółowe informacje na temat pierwszej edycji programu można uzyskać pod linkiem: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych