Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

https://glowno.bip.net.pl/?c=440