2 maja – Święto Flagi

2 maja – Święto Flagi

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.
 
Flaga państwowa to prostokątny płat tkaniny o stosunku wysokości do długości wynoszącym 5:8 (np. 50 x 80 cm, 70 x 112 cm, 100 x 160 cm) podzielony na dwa równe pasy, z których górny jest biały, a dolny czerwony. Barwy w układzie pionowym umieszcza się w taki sposób, aby kolor biały znajdował się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Odmianą flagi jest flaga z dodatkowo umieszczonym pośrodku białego pola godłem RP.
 
Jako jeden z symboli narodowych, flaga podlega ochronie prawnej, a zasady jej używania precyzuje Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
 
Zgodnie z jej zapisami, flagę (bez godła) podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad sejmu, senatu, prezydenta, rządu, organów stanowiących jednostek samorządy terytorialnego – w czasie ich sesji, organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.
 
Ustawa mówi dodatkowo, że biało-czerwoną flagę można umieszczać w innych miejscach, z zachowaniem szacunku dla symbolu. Tak więc każdy obywatel RP może eksponować flagę narodową, aby podkreślić znaczenie świąt państwowych, narodowych, lokalnych, a nawet swojego prywatnego święta, a tym samym wyrazić swój patriotyzm.
 
Flaga z godłem jest zarezerwowana dla przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą i ich środków komunikacji, a także dla cywilnych lotnisk i lądowisk, cywilnych samolotów podczas lotów za granicą, kapitanatom (bosmanatom) portów i polskich statków morskich. Podnoszenie lub wywieszanie flagi z godłem przez inne podmioty, w tym przez osoby prywatne, jest nadużyciem.
 
W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy masztu, a jeśli jest zamocowana na drzewcu dowiesza się do niej czarną żałobną wstęgę – kir. Flagi opuszczonej nie należy łączyć z kirem, gdyż samo jej opuszczenie jest oznaką żałoby.
 
Kilka podstawowych zasad dotyczących umieszczania i używania flagi:
  • Wieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta
  • Flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed każdą inną flagą, np. miast, powiatów, stowarzyszeń, organizacji krajowych i międzynarodowych itp.
  • Flaga powinna być tak zamocowana, aby nie uległa zerwaniu.
  • Flaga powinna być utrzymana w czystości i dobrym stanie.
  • Flaga powinna być tak umieszczona, aby nie dotykała podłoża lub nie była zamoczona w wodzie.
  • Jeżeli flaga jest umieszczona na pojeździe powinna znajdować się po prawej stronie.
  • Na fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter czy obrazków.
  • 2 maja – Święto Flagi