Aktywny Samorząd w 2022 roku

Aktywny Samorząd w 2022 roku

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu informujemy Państwa, iż w 2022 roku, wnioski w ramach Modułu I i Modułu II można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ INTERNET JEST:

Więcej informacji pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programy „Aktywny Samorząd” w 2022 roku pod adresem www.pfron.org.pl  oraz http://pcpr-zgierz.bip.net.pl/ w zakładce „Aktywny Samorząd”.