Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem Nr OIS.524.4.2022.AS o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:
− działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.