Informacja dla właścicieli lasów

Informacja dla właścicieli lasów

W związku z realizacją na zlecenie Powiatu Zgierskiego zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasów (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu zgierskiego”, informujemy o wyłożeniu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu na okres 60 dni, począwszy od dnia 13 kwietnia 2022r.,

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu jest możliwy do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1 pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

Termin konsultacji wyłożonej dokumentacji urządzeniowej z właścicielami lasów wyznaczony zostaje na dzień 16.05.2022 r. (poniedziałek), w godz. 9:30-11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1 pokój nr 8 (sala konferencyjna).