Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w pobliżu placówek oświatowych na terenie miasta Głowna

  • Bez nazwy-2

Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna” realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Wniosek o dofinansowanie nr 01/2021/3666/PolskiLad z dnia 9 sierpnia 2021 roku

Wartość zadania: 5.533.770,00 zł

Wartość dofinansowania: 4.560.000,00 zł (82,40% wartości zadania)

Wartość wkładu własnego: 973.770,00 zł (17,60% wartości zadania)

 

W ramach inwestycji zaplanowano łącznie budowę/przebudowę/remont ok. 1676 mb dróg, ok. 1092 mb kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przewidziano też budowę chodników oraz zjazdów indywidualnych do posesji – zgodnie z posiadanymi dokumentacjami technicznymi.

 

Inwestycja dotyczy następujących ulic:

- Sportowej – odwodnienie i nawierzchnia

- Sporna – nawierzchnia

- Rataja (od Złotej do Bielawskiej) – odwodnienie i nawierzchnia

- Orzeszkowej – odwodnienie i nawierzchnia

- 11 Listopada (od Żwirki do Dworskiej) – odwodnienie i nawierzchnia

- Olszowa – nawierzchnia

- Skokowskiego – nawierzchnia

- Plac Reymonta - nawierzchnia

 

Przed:

  • 1 - Rataja (Złota-Bielawska)
  • 2 - Sporna
  • 3 - Sportowa
  • 4 - Orzeszkowej
  • 5 - 11 Listopada (Żwirki-Dworska)
  • 6 - Plac Reymonta
  • 7 - Skokowskiego
  • 8 - Olszowa