Szkolenie pt. „Dobre praktyki i angażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską”

Szkolenie pt. „Dobre praktyki i angażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską”

Mauricio Deliz z Fundacji "Change the world” gościł w Głownie. Ten znany na całym świecie norweski aktywista ekologiczny przeprowadził szkolenie pt. „Dobre praktyki i angażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Eko-łąki – partycypacja mieszkańców Głowna w kształtowaniu lokalnych polityk gospodarowania zielenią" realizowanego przez Fundację Ecorower w partnerstwie z Instytutem Spraw Obywatelskich, Fundacją „Change the world” z Norwegii oraz Urzędem Miejskim w Głownie.
 
W szkoleniu oprócz przedstawicieli organizatora i samorządu (na czele z zastępcą burmistrza Głowna Magdaleną Błaszczyk i wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Głownie Beatą Wszołek-Lewandowską) wzięli udział reprezentanci głowieńskich szkół i przedszkoli, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie. Oprócz wystąpienia Mauricio Deliza, szkolenie obejmowało prezentację Jakuba Kronenberga z Uniwersytetem Łódzkim i Fundacją Sendzimira pt. „Możliwości i wyzwania w kontekście tworzenia i zarządzania terenami zieleni w mniejszych miastach w Polsce”, a także warsztaty na temat możliwości wyboru i wdrożenia omawianych rozwiązań w Głownie, które poprowadził Paweł Marczak z Instytutu Spraw Obywatelskich.
 
Był to pierwszy etap większego projektu – kolejne obejmą warsztaty w głowieńskich szkołach podstawowych na temat partycypacji dzieci i młodzieży, część praktyczną poświęconą wysiewaniu łąk kwietnych oraz piknik. Efektem szkolenia będzie powstanie w Głownie kilku łąk kwietnych. Symboliczny krok w tym kierunku został już poczyniony – uczestnicy szkolenia wysiali przed dworkiem hrabiny Komorowskiej fragment trawnika, który wkrótce zakwitnie kolorowymi kwiatami.
 
Projekt w ramach kampanii „Chcę wiedzieć!” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • 277773392_5078486995569906_2839725822767016139_n
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"
 • Szkolenie pt. "Dobre praktyki i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o zieleń miejską"