17. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II

17. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II

Papież-Polak Jan Paweł II zmarł w Watykanie 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego w 9665. dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu.
 
Na niespełna pół roku przed Jego odejściem, w dniu 27 października 2004 roku Rada Miejska w Głownie uchwałą Nr XXII/210/04 nadała Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głowna.
 
W Krakowie w 1979 roku, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II mówił do zgromadzonych: "Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów". Te słowa wydają się aktualne również w sytuacji, w jakiej obecnie znalazła się Polska i świat.