Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna

  • Polski ład - I edycja - mały wniosek - tablica-min

Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna

Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna” realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wniosek o dofinansowanie nr 01/2021/8539/PolskiLad z dnia 10 sierpnia 2021 roku

Wartość zadania: 2.908.677,57 zł

Wartość dofinansowania: 2.763.243,69 zł (95% wartości zadania)

Wartość wkładu własnego: 145.433,88 zł (5% wartości zadania)

W ramach inwestycji zaplanowano łącznie budowę/przebudowę/remont ok. 804 mb dróg, ok. 489 mb kanalizacji deszczowej, ok. 70 mb kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo przewidziano też budowę chodników oraz zjazdów indywidualnych do posesji – zgodnie z posiadanymi dokumentacjami technicznymi.

Inwestycja dotyczy następujących ulic:

- Zakopiańskiej – odwodnienie i remont nawierzchni;

- Rataja (odc. od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada) – odwodnienie, kanalizacja sanitarna, nawierzchnia;

- Polnej (odc. od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej);

- Hubala – nawierzchnia;

- M. Skłodowskiej-Curie – nawierzchnia.

Przed:

  • Hubala
  • M. Skłodowskiej-Curie
  • Polna
  • Rataja - od Spółdzielczej do 11 Listopada
  • Zakopiańska