Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 r.

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 r.

W związku z małą ilością wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest, wyznaczamy dodatkowy termin składania ww. wniosków od dnia 21.03.2022 r. do dnia 25.03.2022 r. Powyższa dotacja obejmuje demontaż i odbiór albo tylko sam odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl lub w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami prawa budowlanego, przed przystąpieniem do prac obejmujących wymianę pokrycia dachu należy dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich robót w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa należy załączyć do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest - obligatoryjnie w przypadku gdy pokrycie azbestowe nie zostało jeszcze zdemontowane.

Informacje w zakresie procedury zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót udziela Starostwo Powiatowe w Zgierzu, tel. 42 288 82 02.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, przez e-puap na adres: /UMGlowno/skrytka oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1.

Warunkiem realizacji ww. zadania jest uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.