Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Informujemy, że pod nr tel. 800 12 12 12 dyżuruje psycholog, biegle posługujący się językiem ukraińskim. Wsparcie można uzyskać także w języku rosyjskim. W dniach 14-16 marca, 21-24 marca i 30 marca pomoc psychologiczną będzie można uzyskać w godz. 15.00-22.00. W sobotę 26 marca w godz. 22.00-6.00.

  • SOS-UA-post1