Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Rozstrzygnięcie kolejnego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.