Ogłoszenie - dotacje celowe dla spółek wodnych

Ogłoszenie - dotacje celowe dla spółek wodnych

W związku z możliwością uzyskania przez spółki wodne dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Głowno na rok 2022, informuję, iż wniosek o dotację złożyła jedynie, Spółka Wodna w Głownie, ul. Kościuszki 11/13, 95-015 Głowno. Spółka Wodna uzyska dotację w wysokości 10 000 zł, która została zarezerwowana w budżecie miasta na rok 2022.

Szczegółowe zasady wykorzystania dotacji zostaną uregulowane w drodze umowy.