Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna.

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna w kolejnym otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.